Maatwerk, Advies & Support

Heeft u maatwerk Advies & Support nodig?

Het terrein van Personeel & Organisatie kent veel aandachtsgebieden. Vaak is voor het oplossen van een vraagstuk op HR-gebied maatwerk nodig. Daar kunt u bij DANC HR voor terecht. We sparren en stellen u kritische vragen. Zo kunnen we samen scenario’s te schetsen. Het resultaat is, dat u op deze manier keuzes beter kunt afwegen. En juist dát draagt bij aan een goede strategie en besluitvorming.

Heeft u een vraag, probleem, situatie of casus die u wilt voorleggen? Neem dan gerust contact op. Dan kijken we daar samen naar. Dat wil niet zeggen dat alles zomaar opgelost kan worden. Soms is gewoon het maken van een start nodig. Daardoor komen zaken in beweging, en komt u vooruit! Om die start te maken kan een adviseur van buiten weleens de juiste persoon zijn. Kijk hieronder voor de onderwerpen waarvoor u bij DANC HR in ieder geval terecht kan. Twijfelt u… vraag het dan even!

Geen advies nodig, maar wel behoefte aan HR Tools?

Niet voor alle vraagstukken is een adviestraject nodig. Vaak kan er veel bereikt worden met basis-elementen. DANC HR biedt diverse Toolspakketten. Zo heeft u de instrumenten bij de hand die nodig zijn. En kunt u personeelszaken goed en professioneel regelen. Dat scheelt ook veel tijd. U hoeft het dan namelijk niet allemaal zelf uit te zoeken. Bekijk hieronder de diverse Tools waarmee wij u van dienst kunnen zijn. Mist u iets… vraag het even! De kans is groot dat wij u kunnen helpen.

Bent u niet bekend met een externe HR Adviseur?

Personeelszaken zijn gevoelige onderwerpen. En met vraagstukken op dit vlak loopt u liever niet te koop. Logisch. Wilt u alleen eens kennismaken, dat kan! Een goed gevoel van vertrouwen is een must bij dit soort zaken. Wij komen graag kosteloos (tot 1,5 uur incl. reistijd) langs voor een oriënterend gesprek. Wilt u weten wat extern advies kost? Bekijk dan onze tarieven.

maatwerk

Consultancy

1. Sparring & Strategic Counseling

 • Afstemming bedrijfsdoelen vs HR strategie
 • Advies in strategisch beloningsmanagement

2. HR Support: Beheer & bewaking

 • Bewaking data (proeftijd/aanzeggen/einde AO)
 • In dienst: Opstellen Arbeidsovereenkomsten, incl. functieprofiel en strategische beloning
 • Ondersteuning/advies bij opstellen HR beleid / bedrijfsreglement
 • Uit dienst: Arbeidsovereenkomsten beëindigen, incl. opstellen bijbehorende documenten/verklaringen
 • Begeleiden arbeidsrechtelijke conflicten & vaststellingsovereenkomsten
 • Afstemming/advies bij specifieke verzuim(fase), overleg Arbodienst

3. Datagedreven Formatieanalyse

 • Bijhouden digidossiers
 • HR Analytics

4. Gesprekkencyclus Functioneren & Beoordelen

 • Training management/medewerkers
 • Coachen/begeleiden gesprek Functioneren/Beoordelen
 • Ondersteuning competentiemanagement
 • Ondersteuning scholingsbeleid

5. Arbeidsjuridische scan

 • Beoordelen arbeidsovereenkomsten incl. advies

6. Werving & Selectie

 • Realiseren van vacaturetekst
 • Vacatureplaatsing volgens wervingsstrategie DANC HR
 • Doornemen, bespreken sollicitaties en bevestigen & afwijzen van sollicitanten
 • Ondersteunen sollicitatiegesprek indien gewenst
 • Afsluiten procedure/privacy-compliance naar kandidaten

7. Verbetering Structuur & Lean Business Performance

 • Analyse en bespreken gewenste structuur (verbeterpunten) & coaching
 • Monitoring business performance & begeleiding verbetertraject

8. Gezondheid, Veiligheid & Welzijn (Arbo)

 • Ondersteuning uitvoering RI&E
 • Begeleiding/advies/overleg vitaliteit, gezondheid

9. Overige aandachtsgebieden

 • Proactief opleidingsbeleid & duurzame inzetbaarheid
 • Arbeidsverhoudingen, OR, Medezeggenschap
 • Management Development
 • Sociaal Jaarverslag
Arbeidsovereenkomsten

Toolspakket Arbeidsovereenkomsten

Complete formats voor arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd.

 • Arbeidsovereenkomst voor Bepaalde Tijd
 • Arbeidsovereenkomst voor Onbepaalde Tijd
 • Brief voor aanzeggen einde/voortzetting arbeidsovereenkomst
 • Inclusief: Servicetijd t.b.v. begeleiding, toelichting en maatwerk.
producten

Toolspakket Functioneren & Ontwikkelen

Gebruiksklare documenten om het functioneren periodiek te evalueren en te ontwikkelen.

 • Gesprekcyclus planning
 • Evaluatie Proeftijd
 • Functioneringsgesprek
 • Beoordelingsgesprek
 • Prestatie- & Competentie monitor
 • Aantekening in personeelsdossier
 • Scholingsverzoek
 • Scholingsovereenkomst
 • Inclusief: Servicetijd t.b.v. presentatie/training management en maatwerk.
producten

Toolspakket Pensioen in Loon

Gebruiksklare documenten voor het vormgeven van een Pensioen in Loon als een reguliere pensioenvoorziening (nog) niet gewenst of mogelijk is.

 • Pensioenreglement
 • Werkgeversoverzicht + berekeningsmodule
 • Werknemersoverzichten t.b.v. jaarlijkse info
 • Administratieoverzicht t.b.v. salarisadministratie
 • Inclusief: Servicetijd t.b.v. begeleiding, toelichting en maatwerk.
producten

Tools (abonnement) Methode voor Kwalificatie- & Prestatie Beloning

Gebruiksklare documenten om beloning marktconform en strategisch vorm te geven.

 • Openbare tekst Methodiek
 • Vertrouwelijke tekst Methodiek
 • Loongebouw
 • Scoreblad
 • Inclusief: Servicetijd t.b.v. begeleiding, toelichting en maatwerk.