Referenties & trackrecord

Via het onderstaande overzicht kunt u lezen over specifieke inhoud van enkele projecten, taken en opdrachten. Daarbij moet opgemerkt worden dat hier een weergave van wordt gegeven voor zover het toelaatbaar is om hier informatie over te delen. Op het vlak van personeel en organisatie zijn er veel zaken die om vertrouwelijkheid of privacy vragen, voor de medewerker, het betreffende bedrijf of de opdrachtgever. Omdat dit vertrouwen nooit geschaad mag worden, is onderstaand overzicht beperkt en selectief. Indien namen van personen zijn vermeld, dan is hier toestemming voor gegeven.

Arbeidsovereenkomsten Garage Bas

Arbeidsovereenkomsten…

Werving en selectie via DANC, een aanrader…

Rescope HR-strategie

De juiste HR-strategie

HR Support

HR Support, Tools & Beloningsmethode

Juridische afspraken

Juridische afspraken…

Structuur, duidelijkheid, lean…

Raad en daad

Raad & daad…

Kwaliteit continue verbeteren…

Begeleiden bij oriëntatie loopbaan/studiekeuze

Begeleiden bij burn-out klachten & ontslag

Ondersteuning bij een functiewaarderingsgeschil

Advies bij burn-out klachten & benaderen werkgever

Deelname Bestuur brancheorganisatie

Realiseren 2e generatie digitale branche-RI&E

Realiseren Arbocatalogus Uitvaartzorg

Implementatie-verbetering digitale branche-RI&E

Realiseren 1e digitale branche-RI&E

Deelname CAO-werkgeversdelegatie

Realiseren Arbo-Info gids