Sollicitatiebrief schrijven

“Het doel van een sollicitatiebrief is immers uitgenodigd worden voor een gesprek.”

Schrijf je sollicitatiebrief

Een goede sollicitatiebrief maakt de recruiter geïnteresseerd om jou uit te nodigen voor een gesprek. Dat is immers je doel. Er bestaat geen standaardbrief die altijd werkt. Maak dus een bij de vacature passende brief. En houdt daarbij rekening met verwachtingen rondom de inhoud . Voordat daar aan begint, bedenk dan:
• Je brief is geen CV: het gaat voornamelijk om het ‘waarom’, verwijzen naar je CV mag natuurlijk wel.
• Een sollicitatiebrief is maatwerk; laat dat zien in je brief en gebruik geen standaard zinnen.
• Schrijf alleen maar over zaken die relevant zijn voor de functie en de sollicitatie.
• Gebruik zoveel mogelijk korte zinnen. Maak het de lezer niet te moeilijk met lange of complexe zinnen.

1. Start met een korte voorbereiding

Lees eerst de vacature goed door. Zoek aanvullende (relevante) informatie over het bedrijf. Heb je een vraag? Bel dan de werkgever. Lees vervolgens de vacature nog eens goed door: Noteer de 3 belangrijkste eisen en sluit daarop aan in je brief.
Start met schrijven. Adresseer je brief aan de juiste persoon. Verwijs in de brief eventueel met wie je gesproken hebt. Doe wat er wordt gevraagd in de vacature. Verwacht men een email, stuur dan geen post! Moet je verwijzen naar een kenmerk, doe dat dan!

2. Inleiding

Gebruik een originele openingszin maar blijf wel jezelf. Vertel waarom je deze baan wil. En waarom je graag bij dit bedrijf wil werken. Daarbij mag je best enthousiast klinken. Maar niet overdrijven.

3. Middenstuk

Schrijf waarom jij de ideale kandidaat bent. Bewijs dat jij geschikt bent. Verwijs naar behaalde diploma’s, opgedane ervaring, uitspraken van bijvoorbeeld klanten of cijfers van behaalde doelstellingen. Gebruik de STARR-methode om duidelijk te maken dat jij geschikt bent voor de functie. Hiermee toon je aan hoe je bepaalde situaties hebt aangepakt en welk resultaat dit heeft opgeleverd. Deze methode wordt vaak door recruiters in sollicitatiegesprekken gebruikt.

4. Slot

Sluit tenslotte af met een vriendelijke, enthousiaste zin. Schrijf dat je bijvoorbeeld graag wil laten zien in een gesprek dat jij de beste kandidaat bent.

Controleer zelf & laat je brief lezen

Lees je brief van begin tot eind door. Doe dat vervolgens eens hardop. Loopt het lekker? Voorkom spelfouten; gebruik dus in ieder geval spellingscontrole. En laat anderen jouw sollicitatiebrief lezen. Dan weet je namelijk meteen hoe de brief overkomt en of je ergens nog puntjes op de i kan zetten. Kortom, zo wordt je brief beter!