Werkgevers

Als zelfstandige MKB-ondernemers goed zijn in hun werk en/of een goed product leveren dan groeien zij. In het begin hebben ze geen of maar weinig personeel. De eerste medewerkers hebben een vergelijkbare vanzelfsprekende werkhouding als de ondernemer. Met het groeien van het personeelsbestand komen er mensen in de organisatie bij wie dit niet meer zo vanzelfsprekend is. Dan ontstaat er een behoefte aan enige gestructureerde vorm van personeelsmanagement om verwachtingen duidelijk te maken. Doordat er niet vanaf het begin een personeelsbeleid is vastgelegd en gehandhaafd gaat dit soms met horten en stoten, met veel weerstand en weinig dialoog. De ondernemer is zich soms niet of te weinig bewust van deze andere werkhouding of begrijpt deze niet. Tegelijkertijd wil die ondernemer vaak wel verder komen en zichzelf zien als een maatschappelijk verantwoorde ondernemer. Praktische bezwaren houden de ondernemer echter vaak in een houtgreep (bv economische crisis, of de dagelijkse dingen).

De welwillende ondernemer die zoekt naar expertise op dit gebied is echter vooruit te helpen. Door aandacht te hebben voor de ondernemersvisie en -doelstellingen, het begrip voor maatschappelijke waarden, dialoog en door hulpmiddelen (personeelsinstrumenten) te kunnen bieden, kunnen ondernemers door DANC Human Resources ondersteund worden.