STARR-Methode

In het sollicitatiegesprek krijg je allerlei vragen. En op heel veel vragen ben je voorbereid. Maar er zijn vragen die van jouw geheugen een puzzel maken. Met de STARR-methode probeert de vragensteller namelijk uit te vinden of er bewijsmateriaal is dat jij in de nieuwe baan goed kunt functioneren.

De vragensteller zegt mogelijk: “Geef eens een voorbeeld van een Situatie in een vorige functie waarin jij een bepaalde Taak had. En waarbij je een bepaalde Actie hebt ondernomen (jouw handelen) om te komen tot een Resultaat. Probeer een voorbeeld te geven dat aansluit op (bijvoorbeeld) de eis ‘zelfstandigheid’ in deze vacature.”

HELP! Denk je… dat is een heel pakket aan vragen tegelijk. Als het je lukt om antwoord te geven dan kun je hiermee aantonen dat jouw ervaring in een vorige functie als waardevolle ervaring kan worden gezien voor de nieuwe baan. Sterker nog, je toont hiermee aan dat je voldoet aan de gestelde eis in de vacature! Het is het dus waard om hierop voorbereid te zijn en dit te oefenen.

Tot slot kan de vraag worden gesteld hoe je hier op terugkijkt. Wat heb je van die situatie geleerd. Er wordt dus gevraagd naar jouw Reflectie.

De stappen van de STARR-methode

De vragensteller doorloopt de STARR-methode om jou stapsgewijs te laten vertellen over jouw competenties. Hieronder staat de STARR-methode met wat meer concrete vragen toegelicht.

( S ) Situatie

Wat was de situatie?
• Wat was het probleem of wat speelde er?
• Wie waren erbij betrokken?
• Hoe groot of complex was het probleem?

( T ) Taak

Wat waren jouw taken?
• Wat werd er van jou verwacht?
• Welke rol had jij?
• Wat wilde jij bereiken?

( A ) Actie

Wat heb je concreet gedaan om het probleem op te lossen?
• Wat was van cruciaal belang om het resultaat te bereiken?
• Wat was jouw bijdrage? En wat zorgde uiteindelijk voor een doorbraak?

( R ) Resultaat

Wat was het resultaat? In termen van effect (wat gebeurde er), kwaliteit, aantallen.
• Welk probleem is opgelost?
• Welke reacties kreeg je?

( R ) Reflectie

Hoe kijk je erop terug?
• Zou je achteraf dingen anders doen?
• Heb je er iets van geleerd? En is dat toepasbaar bij een nieuwe werkgever of ergens anders?