Kwaliteit continue verbeteren

Serviceapotheek Blanckenburgh tracht haar kwaliteit van dienstverlening naar de klant continue te verbeteren. In dit kader heeft DANC HR in 2015 geadviseerd m.b.t. het verbeteren van de dienstverlening voor cliënten aan de balie.

Over Apotheek Blanckenburg

Apotheek Blanckenburgh is een cliëntgerichte en zelfkritische organisatie die zich richt op kwaliteit in het verlenen van farmaceutische zorg en dienstverlening in Beuningen (Gld) en omgeving. Hun primaire zorg betreft het afleveren van receptgeneesmiddelen, gezondheids- en thuiszorgartikelen. Daarnaast bieden zij informatie over zelfzorgartikelen en medische hulpmiddelen.