Particulier

Begeleiden bij burn-out gerelateerde klachten

Op verzoek van een particuliere cliënt heeft DANC HR een persoon begeleid bij burn-out gerelateerde klachten. Tijdens het proces werd duidelijk dat de samenwerking tussen werkgever en werknemer onmogelijk en onherstelbaar werd geacht.

Ontslag met wederzijds goedvinden & respect

Middels gesprekken met beide partijen samen zijn zaken goed besproken. Er is met respect voor elkaar ontslag met wederzijds goedvinden op basis van een vaststellingsovereenkomst gerealiseerd.