Persoonlijk trackrecord

Deelname Bestuur brancheorganisatie

Van 2008 tot 2009: Vervullen van de functie van bestuurder bij de Nederlandse Unie Van erkende Uitvaartondernemingen en later als woordvoerder voor de NUVU toen er samenwerking werd gezocht en met onderhandeling werd gestart met de VOU (Vereniging van Ondernemingen in de Uitvaartverzorging) dat resulteerde in een nieuw opgerichte Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU).

Van 2009 tot 2010: Vervullen van de functie van bestuurder / secretaris bij de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen.

Over NUVU & BGNU

Voormalig leden van de Nederlandse Unie Van erkende Uitvaartondernemingen (NUVU) en  van de Vereniging Ondernemingen in de Uitvaartverzorging (VOU) zijn samen gegaan in de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU). De BGNU behartigt de belangen van circa 80 keurmerk-gecertificeerde uitvaartondernemingen in Nederland.