Persoonlijk trackrecord

Deelname CAO-werkgeversdelegatie

Van 2008 tot 2009 lid van de CAO-werkgeversdelegatie namens de NUVU (Nederlandse Unie Van erkende Uitvaartondernemingen) en van 2009 tot 2013 namens de BGNU (Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen). Gezamenlijk met leden van (voorheen) VOU en Nardus namens werkgevers van circa 120 uitvaartondernemingen en circa 350 uitvaartverenigingen voorbereiden en onderhandelen over de cao (voor personeel werkzaam in de uitvaartzorg) met vakbonden ten behoeve van circa 6000 medewerkers.

Taken van de delegatie

Taken die voor rekening van de werkgeversdelegatie kwamen:

  • In teamverband en met input van extern advies per looptijd van de cao signaleren en waarderen van de conjunctuur van de branche;
  • vertaling maken naar relevante gevolgen voor geregelde en ongeregelde arbeidsvoorwaarden;
  • verkrijgen van mandaat;
  • samenstellen / formuleren van brief van eisen;
  • voeren van onderhandelingen;
  • resultaat communiceren, toelichten, verantwoorden.

Over NUVU & BGNU

Voormalig leden van de Nederlandse Unie Van erkende Uitvaartondernemingen (NUVU) en  van de Vereniging Ondernemingen in de Uitvaartverzorging (VOU) zijn samen gegaan in de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU). De BGNU behartigt de belangen van circa 80 keurmerk-gecertificeerde uitvaartondernemingen in Nederland.