Persoonlijk trackrecord

Realiseren 1e digitale branche-RI&E

In opdracht van NUVU (2004): In samenwerking met TNO een branchespecifieke vragenset genereren ter aanvulling op de door TNO ontwikkelde generieke vragenset en het realiseren van toetsingsvrijstelling voor kleine ondernemers.

Over NUVU & BGNU

Voormalig leden van de Nederlandse Unie Van erkende Uitvaartondernemingen (NUVU) en van de Vereniging Ondernemingen in de Uitvaartverzorging (VOU) zijn samen gegaan in de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU). De BGNU behartigt de belangen van circa 80 keurmerk-gecertificeerde uitvaartondernemingen in Nederland.