Persoonlijk trackrecord

I.s.m. TNO realiseren 2e generatie digitale branche-RI&E

In opdracht van BGNU & Nardus (2012-2013): Projectleiding voor het, in samenwerking met TNO, realiseren van een vernieuwd digitaal Risico Inventarisatie & Evaluatie-instrument, dat gekoppeld wordt aan beleidsregels, leidraden en maatregelen uit de Arbocatalogus.

Behandelde onderwerpen

Onderwerpen die in dit vernieuwde instrument behandeld worden, zijn:

  • Gebouwgebonden arbeidsomstandigheden, brandveiligheid, werken aan de balie, catering, werken in het magazijn;
  • warmte en koude buiten, lichamelijke belasting, beeldschermwerk, apparaten en gereedschappen, lawaai;
  • hygiëne, cytostatica en besmettingsgevaar, gevaarlijke stoffen, veiligheid;
  • werk- en rusttijden, emotionele belasting, ongewenst gedrag;
  • voorzieningen in noodsituaties, bedrijfshulpverlening;
  • interne organisatie van preventieve arbozorg, voorlichting en onderricht;
  • afspraken over verzuimbeleid, afspraken met de arbodienst, registers, arbeidsongevallen, beroepsziekten en meldingen;
  • opdrachtgever, uitzendwerk en toezicht op gezamenlijk werk, plan van aanpak.

Over BGNU & Nardus

De Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen, kortweg BGNU, behartigt de belangen van circa 80 uitvaartondernemingen in Nederland. Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties behartigt de belangen van circa 350 uitvaartverenigingen (georganiseerd in 5 uitvaartorganisatieverbanden) en enkele individuele uitvaartorganisaties.

BGNU en Nardus vertegenwoordigen gezamenlijk de werkgeversorganisaties in Nederland voor onderhandelingen met de vakbonden over de CAO voor personeel werkzaam in de uitvaartzorg, vervullen daaraan gelieerde verplichtingen en voeren soms als koepels gezamenlijk projecten uit.