Persoonlijk trackrecord

Realiseren Arbo-Info gids

In opdracht van NUVU & NVU & VOU (2003): Een branchespecifieke gids realiseren met daarin richtlijnen / best practices op het gebied van arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsverhoudingen en arbeidsomstandigheden.

Behandelde onderwerpen

Onderwerpen, die in de Arbo-Infogids behandeld worden, zijn:

  • Aanstelling van de medewerker, arbeidstijden, snipperdagen, scholing,
  • manier van leidinggeven, werkoverleg, functioneringsgesprek,
  • klachtenbehandeling, seksuele intimidatie, agressie en geweld,fysieke belasting, psychische belasting,
  • gevaarlijke stoffen, biologische agentia,
  • persoonlijke bescherming, bedrijfshulpverlening, bedrijfsongeval,
  • arbocheck (voorganger van de RI&E), verzuimbeheersing,
  • kledingvoorschriften en persoonlijke hygiëne.

Over NUVU & NVU & VOU

Voormalig leden van de Nederlandse Unie Van erkende Uitvaartondernemingen (NUVU) en van de Vereniging Ondernemingen in de Uitvaartverzorging (VOU) zijn samen gegaan in de Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen (BGNU). De BGNU behartigt de belangen van circa 80 keurmerk-gecertificeerde uitvaartondernemingen in Nederland.

Voormalig leden van het Nederlands Verbond van Uitvaartorganisaties (NVU) en van het Landelijk Samenwerkingsverband van Uitvaartverenigingen zonder Winstoogmerk (LSUW) zijn in 2007 gefuseerd tot Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties. Nardus behartigt de belangen van circa 350 uitvaartverenigingen (georganiseerd in 5 uitvaartorganisatieverbanden) en enkele individuele uitvaartorganisaties.