Persoonlijk trackrecord

Realiseren Arbocatalogus Uitvaartzorg

In opdracht van BGNU & Nardus (2008-2010): Projectleiding voor het vervaardigen van een Arbocatalogus (met richtlijnen en best practices voor prioritaire risico’s) dat, na marginale toetsing door de Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie), als referentiekader wordt gehanteerd bij de handhaving van de arbowetgeving in de uitvaartzorg.

Behandelde & door Inspectie SZW getoetste onderwerpen

De onderwerpen (prioritaire risico’s), die in de Arbocatalogus behandeld worden (voorzien van richtlijnen en best practices) en getoetst zijn door de Inspectie SZW, zijn:

  • Hygiëne: deskundigheid, PBM, bijzondere groepen medewerkers, werkwijzen, schoonmaken / reinigen / desinfecteren, huisregels,
  • besmettingsgevaar en gevaarlijke stoffen: legionella, cytostatica, Hepatitis en HIV, prik- / snij- / spataccident,
  • fysieke belasting: tillen/verplaatsen (transfers), duwen en trekken, staan, beeldschermwerk.

Over BGNU & Nardus

De Branchevereniging Gecertificeerde Nederlandse Uitvaartondernemingen, kortweg BGNU, behartigt de belangen van circa 80 uitvaartondernemingen in Nederland. Nardus Samenwerkende Uitvaartorganisaties behartigt de belangen van circa 350 uitvaartverenigingen (georganiseerd in 5 uitvaartorganisatieverbanden) en enkele individuele uitvaartorganisaties.

BGNU en Nardus vertegenwoordigen gezamenlijk de werkgeversorganisaties in Nederland voor onderhandelingen met de vakbonden over de CAO voor personeel werkzaam in de uitvaartzorg, vervullen daaraan gelieerde verplichtingen en voeren soms als koepels gezamenlijk projecten uit.